บูธและนิทรรศการ

ผลงานออกแบบลานประติมากรรมอุทยานหลวงราชพฤกษ์

Project Name : ธทรงเมตตาปวงประชาอยู่ร่มเย็น
Location : Royal Flora Mueang Chiangmai, Thailand.
Statust : Operation
Scope of work : Landscape and Sculpture Design

โครงการออกแบบประติมากรรมที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย เป็นโครงการที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ต้องการนำเสนอประติมากรรมเพื่อเทิดพระเกียรติบูรพกษัตริย์ไทยทั้ง 10 พระองค์ ซึ่งจะนำไปจัดแสดงเป็นประติมากรรมถาวรบริเวณลานภายในอุทยานหลวง พื้นที่เดิมเป็นที่โล่งมีสนามหญ้าเดิมและมีอัศจรรฒ์คอนกรีตล้อมด้านหนึ่งและมีทางเชื่อมไปยังหอคำหลวง ทางทีมได้เสนอศาสตร์ของพระราชาใต้ร่มพระบารมีผ่านแนวความคิดธทรงเมตตาปวงประชาอยู่ร่มเย็น ซึ่งต้องการนำเสนอความเป็นปึกแผ่นความรุ่งเรืองและความร่มเย็น ผ่านประติมากรรมและสื่อวิดีทัศน์ ให้สื่อถึงพระปรีชาสามารถที่โดดเด่นในแต่ละยุคของราชวงศ์จักรี เริ่มตั้งแต่การก่อร่างสร้างเมือง ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา สถาปัตยกรรม เศรษฐกิจ สีหลักที่ใช้คือทองชินนากล้วน ซึ่งเป็นสีมงคลมาตั้งแต่ยุคโบราณ ในครั้งนี้เราได้ทำงานร่วมกับศิลปิน 10 ท่านในการสร้างประติมากรรมทั้ง 10 ชิ้น ตั้งอยู่บนเส้นทางเดินที่เป็นรูปเกลียวแสดงถึงการสืบทอดพระป#ณิธานจากรุ่นสู่รุ่นสืบสานให้ความร่มเย็นแก่ปวงชนชาวไทย

VDO Presentation