ปรับปรุงอาคาร

ผลงานออกแบบปรับปรุงอาคาร Ticketing Durian Land

Project Name : Durian Land
Location : Makham Chantaburi, Thailand.
Statust : Under Construction
Scope of work : Renovation and Landscape Design

โครงการปรับปรุงส่วนทางเข้าและภูมิทัศน์ของสวนทุเรียนแลนด์ จังหวัดจันทบุรี เป็นการปรับปรุงส่วนหน้าทั้งหมดของสวนทุเรียนเพื่อให้มีบรรยากาศสวยงาม และมีหน้าร้านที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่นิยมมาทานบุฟเฟทุเรียนรวมถึงเป็นจุดแวะพักสำหรับผู้เดินทางผ่านมาจังหวัดจันทบุรี เดิมโครงการทุเรียนแลนด์เปิดให้เข้าชมและมีกิจกรรมผจญภัยในพื้นที่กว่า 1,000 ไร่เป็นเวลากว่า 5 ปี แต่ยังไม่ได้ปรับภูมิทัศน์ส่วนหน้า ทางทีมจึงเสนอการทำโลโก้ใหม่จากแนวความคิดเดิมที่ต้องการสื่อถึงสวนทุเรียนอย่างชัดเจนจึงออกมาเป็นโลโก้หน้าโครงการดังปัจจุบัน

และออกแบบตกแต่งภายในร้านของที่ระลึกนั้น เน้นความเรียบง่าย สบายตา เพื่อขับให้ชั้นวางสินค้าดูโดดเด่น ติดกระจกให้ดูโล่งเห็นวิวภายนอกได้อย่างชัดเจน การใช้วัสดุและการจัดวางพื้นที่ใช้สอยเน้นวัสดุธรรมชาติรวมถึงการใช้สีธรรมชาติให้เข้ากับบรรยากาศสวนภายนอก ส่วนการปรับภูมิทัศน์เพื่อให้เป็นสถานที่ถ่ายภาพและชมวิวสวน จะปลูกไม้พุ่มที่มีสีสันสดใสดึงดูดนักเดินทางที่ผ่านไปมา มีทาวเวอร์สำหรับขึ้นไปชมวิวภูเขาที่แวดล้อมได้ 360 องศา รวมถึงสามารถขึ้นไปยังทาวเวอร์เพื่อชมพระอาทิตย์ตกดินหลังภูเขาได้ ส่วนทาวเวอร์ออกแบบให้เรียบไม่แข่งกับสวนดอกไม้รอบข้าง และมีเส้นแนวตั้งแสดงความนิ่งซึ่งเชื่อมมาจากอาคารของที่ระลึกเมื่อเห็นแล้วรู้สึกถึงความเป็นเรื่องราวเดียวกัน