ผลงานออกแบบร้าน Coworking Space I’ll Say…

ผลงานออกแบบร้าน Coworking Space I’ll Say…

Project Name : I’ll Say..
Location : Mueang Chiangmai, Thailand.
Statust : Under Construction
Scope of work : Renovation

โครงการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ ย่านเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอาคาร Coworking Space พื้นที่สำนักงานให้เช่าและร้านกาแฟ โดยอาคารเดิมได้ผ่านการใช้งานมาหลายธุรกิจ ดังนั้นสภาพเดิมภายใน จึงค่อนข้างเก่าและขาดการจัดการอย่างเป็นระบบรวมถึงการวางพื้นที่ใช้สอยไม่เอื้อต่อการดัดแปลงให้ตรงตามความต้องการ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างภายในใหม่ทั้งหมด แนวทางการออกแบบให้ผนังอาคารด้านนอกเปิดโล่ง สามารถมองเห็นกิจกรรมภายในอาคารได้อย่างชัดเจน นำอิฐมอญเข้ามาตกแต่งเป็นผนังบาร์กาแฟ เพื่อเชื่อมโยงกับภูมิทัศน์ภายนอกที่ติดกับประตูเมืองโบราณ ส่วนด้านนอกอาคารออกแบบเป็นสไตล์ล้านนาประยุกต์