ผลงานออกแบบบ้านพักอาศัย CASA de Clementi

ผลงานออกแบบบ้านพักอาศัย CASA de Clementi

Project Name : CASA de Clementi
Location : Clementi, Singapore.
Statust : Conceptual Design
Scope of work : Renovation

โครงการบ้านพักอาศัย CASA de Clementi เริ่มจากความต้องการของเจ้าของบ้านในการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยเดิม ซึ่งเป็นบ้านแฝดสองหลังแต่มีคอร์ตตรงกลางที่แยกพื้นที่ตัวอาคารจากกัน โดยปรับปรุงให้สามารถเชื่อมพื้นที่มีความต่อเนื่องกันประหนึ่งว่าเป็นอาคารหลังเดียวกันได้ โดยเราเสนอแนวคิดให้ต่อเติมในส่วนด้านหน้าและด้านหลังให้มีระเบียงเป็นตัวเชื่อมผนังเปิดโล่งสามารถรับลมได้ทั้งปี เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศสิงคโปร์ สมาชิกในบ้านเดินผ่านระหว่างอาคารทั้งสองได้สะดวกด้านหน้าอาคารทำเป็น Facade กั้นระหว่างพื้นที่ภายนอกและภายในอาคาร พื้นที่ชั้นล่างออกแบบสำหรับกิจกรรมที่ใช้ร่วมกันระหว่างแขกและสมาชิกในครอบครัวเช่นห้องรับแขกห้องรับรองครัวห้องเก็บไวน์และบาร์เป็นต้น ส่วนพื้นที่ชั้นบนได้ถูกกันเป็นพื้นที่ส่วนตัวสำหรับสมาชิกในครอบครัว เช่น ห้องสมุด ห้องเล่นเกมส์ ห้องนอน แกลเลอรี่ และชานพักส่วนตัว การเปิดพื้นที่ตรงกลางอาคารนอกจากช่วยในการระบายอากาศแล้วยังสามารถมองเห็นวิวจากสวน เป็นที่พักผ่อนสายตาผ่านหน้าต่างของห้องนอนทั้งหกห้อง และยังสามารถมองเห็นท้องฟ้าในยามค่ำคืนได้เช่นกัน แนวคิดในการออกแบบนั้นเราต้องการนำเสนอเรื่องราวการอยู่ร่วมกันระหว่างคนสองรุ่นของสมาชิกในครอบครัว ตั้งแต่รุ่นบุกเบิก (Old Generation) คือพ่อและแม่เป็นนักธุรกิจในสายวิศวกรรม ผ่านทางการออกแบบเสริมด้วยอัตลักษณ์ความเป็นเชื้อสายจีน ความเชื่อ วิถีความเป็นอยู่และความเป็นชนชาติสิงคโปร์ ที่สืบทอดไปยังคนรุ่นใหม่ (New Generation) ผ่านนวัตกรรมต่างๆ ที่ขับเคลื่อนชาวสิงคโปร์สู่ยุคเจริญรุ่งเรืองสุงสุดทั้งการนำเทคโนโลยี Internet ofThing เข้ามาใช้ภายในอาคาร การออกแบบทางสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายในและภูมิทัศน์ ที่มุ่งเน้นถึงความยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อผู้ใช้อาคารอีกด้วย